Lisans Programı (2015-16 Öncesi - Kapanmıştır) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

ISE 102 - Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş
İş bilişim sistemlerindeki prensip ve konseptler: kaynak yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, yasal ve mesleki konular. Bilişim sistemlerinin stratejik etkileri. Proje yönetim konuları: proje seçimi, zaman planlaması, kontrol ve değerlendirme.

ISE 201 - İş ve Etik
İş ve karar verme ile ilgili ahlaki sorunları çözmeye yönelik etik kavramlar. İşte belli sorunlu alanların yönetimindeki ahlaki sorunlar. Ahlaki sorunların çıktığı sosyal ve doğal ortamlar.

ISE 261 - İş ve e-Ticaret
e-Ticaret uygulamaları geliştirmek için ortam. E-Ticaret uygulama türleri. E-Ticaret uygulamalarını tanımlama ve teşhis etme. E-Ticaretin fizibilitesi. E-Ticaret ihtiyaç analizi. Yüksek düzeyde, detaylı ve teknik tasarım ve yorum. E-İş modelleri. Internet üzerinden pazarlama. Çevirimiçi finansal hareket. Internet üzerinden vergilendirme. Yasal, etik ve sosyal yönleri. Test ve uygulama: JavaScript, JScript, DHTML, CSS, ASP, XML.

ISE 311 - Internet Programlama
Internet Programlama ortamları. HTML ve DTHML ile Ana Sayfa tasarımı. JavaScript Betik dili, istemci-sunumcu modeli, istemci tarafı betikler, sunucu tarafı betikler. Web Sunucuları (Unix/Linux ve Microsoft gibi farklı işletim sistemleri üzerine kurulumu, gerekli bileşenlerin yerleştirilmesi ve yönetimi). CGI, SSI, SSL, sertifika, çerez ve oturumlar. Veritabanı entegrasyonu. Web güvenliği. XML. Etkileşimli uygulama tasarımı.

ISE 314 - Veri Ambarları ve Veri Madenciliği
Veri ambarları temelleri. Veri ambarı planlaması, tasarımı, gerçekleştirmesi ve yönetimi. Veri küpleri ile hesaplama. OLAP sorgu işleme. Veri madenciliği temelleri ve veri ambarları ve OLAP ile olan ilişkisi. Birliktelik kural madenciliği. Öbekleme, sınıflandırma ve kural öğrenme madenciliği.

ISE 353 - Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi
Bilişim Sistemleri. Strateji ve Bilişim Sistemleri. İş Bilgi teknolojileri. Dağıtık sistemler. Intenet ve WWW. E-ticaret ve iş. İş zekası. Dosya organizasyonu ve veritabanları. Süreç analizi ve modelleme. Veri analizi. Sistem tasarımı. Detaylı tasarım ve gerçekleştirme. Nesne tabanlı yaklaşımlar. Sistem geliştirme. Uzman sistemler ve bilgi tabanı.

ISE 399 - Yaz Stajı I
En az 4 hafta boyunca endüstride, kullanımdaki bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kısımlarını gözleme çalışması. Öğrencinin bu 4 hafta boyunca kazandığı deneyimleri içeren bir yaz stajı raporu hazırlaması.

ISE 426 - Bilgisayar Güvenliği
Şifreleme Araçları. Kullanıcı Kimlik Denetimi. Erişim Kontrolü. Sızma Tespiti. Kötücül Yazılım. Hizmet-Engelleme Saldırıları. Güvenlik Duvarları. Güvenli İşlem. Yazılım Güvenliği. Windows Güvenliği. Linux Güvenliği.

ISE 493 - Proje Oryantasyon
Bilgisayar ve Bilişim projeleri, Araştırma, Proje Planlaması ve Risk Yönetimi, Ulusalve Uluslararası Standartlar, Takım Çalışması, Literatür Taraması, Proje gerçekleştirme, proje Sunumu, Hayatboyu Öğrenme, Etik, Yasal Konular, Yenilik ve Girişimcilik.

ISE 494 - Bitirme projesi
Proje analizi ve tasarımı. Proje geliştirme. Takım çalışması yapma. Proje yönetimi. Proje raporlama. Nihai ürünü sunma.

ISE 499 - Yaz Stajı II
En az 6 hafta boyunca bir bilişim şirketinde/biriminde kullanımdaki bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım kısımlarını gözleme çalışması. Bilişim şirketinde/biriminde geliştirilmekte olan yazılım/donanım projelerinde yer alması. Öğrencinin bu 6 hafta boyunca kazandığı deneyimleri içeren bir yaz stajı raporu hazırlaması.

Seçmeli Dersler

ISE 301 - Çoklu Ortam Sistemleri
Çoklu ortam terim ve konseptleri. Çoklu ortam veri türleri (sayısal resim, ses, video). Farklı veri türlerinde çoklu-ortam sunum hazırlama.

ISE 405 - Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller
Bilgi teknolojileri hizmet yönetimi için ITIL standartlarında hizmet işletimi ve sürekli hizmet iyileştirme. Planlama ve değişiklik yönetimi. Varlık ve konfigürasyon yönetimi. Güvenlik yönetimi. Ağ yönetimi. Depolama yönetimi. Talep yönetimi. Olay ve sorun yönetimi.

ISE 407 - Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş
Mobil Cihazlar. Mobil Platformlar. Mobil İşletim Sistemleri. Mobil Uygulama Geliştirme. Mobil Cihazlarda Arayüz Tasarımı. Mobil cihazlarda Veri Depolama. Harita. Konum tabanlı uygulamalar. Arkaplan Servisler.Telefon ve Kısa Mesaj Servileri. Sensörler.

ISE 414 - Bilgisayar Suçları
Bilgisayar suçları. Suçtan haar görme. Bilgi risk yönetimi. Elektronik dolandırıcılık. Bilgisayar virüsleri ve solucanları. Bilgisayar suçları yasaları.

ISE 422 - e-Devlet
Devlet ve İnternet. E-Devlet’e giriş. Temel kavram ve tanımlar. E-Devlet bileşenleri. E-Devlet projelerinin yönetimi. E-Devlet için altyapı gereksinimleri. e-Kurum/e-Kuruluş. E-Devlet olgunluk ölçütleri. E-Devlet: Türkiye’de ve dünyada durum. Avrupa Birliği ve e-Avrupa+ kıstasları. E-Devlet projelerindeki riskler.

ISE 423 - e-Devlette Teknolojik Gelişmeler
e-Devletin teorik altyapısı. e-Devletin kullanımı: yerel ve global. e-Devlet sistemlerinin gerçeklenmesinde teknik ve organizasyonel yaklaşımlar ve sosyoteknolojik metodolojiler. Kurumsal mimariler, referans modeller ve çerçeve yapılar: Zachman, TOGAF, MoDAF ve DoDAF. Birlikte çalışabilirlik standartları: yerel profil ile karşılaştırmalı eGIF, EIF, SAGA, ve diğer ISA (eski adıyla IDABC) programları. Birlikte çalışabilirlik ve entegrasyon stratejileri: servis, olay ve model tabanlı mimariler, kurumsal servis veriyolu (ESB), anlamsal yaklaşımlar. e-Devlet sistemleri güvenliği ve kimlik yönetimi. Yerel ve global girişimler ve olay inceleme çalışmaları.

ISE 424 - Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme
Uzaktan eğitim ve e-öğrenmenin tanımları, tarihçesi ve kuramları. Öğretim tasarımı. Uzaktan eğitimde kullanılan araç ve teknolojiler. Çoklu ortamdan öğrenme. Bilgisayar-destekli işbirlikli öğrenme. Öğrenme yönetim sistemleri. Yeni gelişmeler ve yönelimler.

ISE 432 - Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik
Yenilik, Yeniliğin kaynağı, Yenilik süreci, Yenilik ve Girişimcilik, Teknik bir firmanın kurulması, İş planı, Yenilikle sürdürülebilirlik.

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CHEM 102 - Genel Kimya
2016-2017 Güz Dönemi itibariyle bu ders CEAC 105 olarak değişmiştir.

CMPE113 - Bilgisayar Programlama I
Algoritma geliştirme, C dili temel yapıları, seçme komutları, döngü komutları, standart kütüphane fonksiyonları, fonksiyon yaratma, parametre geçirme, C dilini kullanarak laboratuvar ortamında uygulama geliştirme.

CMPE114 - Bilgisayar Programlama II
Göstergeler, dinamik bellek yönetimi, parametre geçirme, diziler, dizgiler, yapılar, dosya işleme, C dilini kullanarak laboratuvar ortamında uygulama geliştirme.

CMPE225 - Nesne Tabanlı Programlama
Veri tipleri, ifadeler ve komutlar, fonksiyon ve kapsam kuralları, sınıf tanımı, miras, çok biçimlilik, isim yüklemesi, şablonlar, kural dışı durum işleme, girdi/çıktı, nesne tabanlı kavramların UML ve C++ dili kullanılarak tanıtılması.

CMPE226 - Veri Yapıları
Yığıtlar, özyineleme, yığıtlar, sıralar, dinamik değişkenlerin yaratılması ve yıkılması, bağlı listeler, dairesel listeler, çift bağlı listeler, arama, sıralama ve hesaba dayalı adresleme.

CMPE251 - Ayrık Hesaplamalı Yapılar
Hesaplamalı matematiğin temel matematiksel nesneleri: kümeler kalkülüsü; seriler, ilişkiler, fonksiyonlar ve bölümlemeler; tümdengelimli matematiksel mantık: ispat teknikleri; ayrık sayı sistemleri; sonuç çıkarma ve özyenileme; grafikler ve alt grafikler; ağaç yapıları; grafiklerin düzlemselliği; kaplama problemleri; patika problemleri; yönlendiril

CMPE334 - Bilgisayar Ağları
Bilgisayar ağları temel prensipleri, uygulama katmanı ve çok kullanılan ağ uygulamaları, gönderim katmanı, UDP ve TCP servisleri, ağ katmanı, IPv4 adresleme, yönlendirme ve iletme, veri-bağlantı katmanı, MAC adresleri, hat öbekleri, hat-anahtarları, fiziksel katman özellikleri ve standartlar.

CMPE341 - Veritabanı Tasarım ve Yönetimi
Veritabanı sistemleri kavramları, varlık-ilişki (Vİ) ve genişletilmiş varlık-ilişki (GVİ) ile veri modellemesi, ilişkisel veri modelleme, dosya organizasyonu ve indeksleme yapıları, ilişkisel cebir, yapısal sorgulama dili (SQL); veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık ve tablo normalizasyonu, veritabanı yönetimine giriş.

CMPE431 - İşletim Sistemleri
İşletim sistemleri temel tasarım prensipleri, tek kullanıcılı sistemler, komut yorumlayıcısı, semaforlar, kilitlenme algılama, kurtarma, engelleme ve önlem alınması, çok kullanıcılı sistemler, kaynak, işlem, bellek yönetimi ve algoritmaları: bölümleme, sayfalama, kesimleme ve yararsız bellek ayıklama, aygıt yönetimi, kesilme işleyici, aygıt sürücül

COMPE 231 - Sayısal Devreler ve Sistemler
İkili, sekizli ve on altılı sayı sistemleri, sayı sistemleri arasında dönüşümler ve tümleyici gösterim. BCD, ASCII, Excess-3 ve Gray Code kodlama sistemleri. Boole cebiri teorisi, özellikleri, Boole ifadelerinin gösterim şekilleri. Sayısal mantık kapıları. Bole fonksiyonlarının sadeleştirilmesi. Birleşik devre tasarımı. Flip-flop’lar, yamaçlar, sayaçlar ve bellek birimleri ile sırasal mantık devre tasarımı.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG204 - Rapor Yazma Becerileri
Bu ders, araştırma bazlı rapor yazma becerilerini içerir. Rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumunu içerir. Süreçte Evrik Öğrenme Modelinden kapsamlı bir şekilde yararlanılır.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

IE 220 - Olasılık ve İstatistik
Olasılığa ve istatistiğe giriş. Rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları. Beklenen değer. Örnekleme dağılımları. Bir ve iki örneklem tahmin problemleri. Hipotez testleri. Basit doğrusal regresyon.

IE 305 - Mühendislik Ekonomisi Analizi
Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz. Nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi. Alternatik değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları. Amortisman ve vergi. Enflasyon etkisi.

MATH151 - Kalkülüs I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L'Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller

MATH152 - Kalkülüs II
Diziler, Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Koordinatlar, Uzayda Vektörler ve Hareket, Çok değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok katlı İntegraller: Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller.

MATH275 - Lineer Cebir
Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler

MATH276 - Diferansiyel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler.

ORY 400 - Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

PHYS 101 - Genel Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.

PHYS 102 - Genel Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.

SE 212 - İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Kullanıcı arayüzü temel prensipleri, insanın yetenekleri ve sınırları, kullanılırlık model ve prensipleri, kullanıcı ve görev analizi, tasarım, prototip geliştirme ve değerlendirme, renk ve tipografi, yeni kullanıcı arayüzü teknikleri.

SE 346 - Yazılım Mühendisliği
Yazılım proje yönetimi: metrikler, tahmin, zamanlama, planlama. Yazılım gereksinim analiz teknikleri. Yazılım tasarım teknikleri. Yazılım geliştirme. Yazılım kalite güvence ve test. Yazılım bakımı. Yazılım konfigürasyon yönetimi. Yazılım geliştirme projelerinde risk yönetimi. Yazılım mühendisliğinde son gelişmeler ve yöntemler. CASE araçlarına giriş.

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.