Bilgi Teknolojileri (Information Technology) Yüksek Lisans Programı

Bilgi Teknolojileri (IT), ülkemizin gelişen ve değişen bilişim teknolojileri gereksinimleri ve beklentilerini karşılayabilecek insan gücünün yetiştirilmesine yönelik, öncü ve yenilikçi bir eğitim programıdır. IT Yüksek Lisans Programı, ülkenin bilişim uzmanı açığının giderilmesine katkı sağlayacaktır. Programın ana amacı, bilişim teknolojilerinin analizi, tasarımı, geliştirilmesi ve yönetilmesi süreçlerini, çağdaş yöntem ve araçlarla öğretmek ve bu süreçlerin yönetimine yönelik liderlik becerilerini kazandırmak ve teşvik etmektir. Bu amaca yönelik, program kapsamında Bulut Bilişim, Sanallaştırma, Hizmet Odaklı Mimari, İş Süreç Modellemesi, Veri ve Ağ Güvenliği, Ağ Yönetimi, IT Strateji Planlaması ve Yönetişim, IT Ekonomisi, eTicaret gibi güncel teknoloji ve teknoloji eğilimlerinin anlatıldığı dersler yer almaktadır.

Yüksek lisans programı süresince, uygulanacak çeşitli öğretim yöntem ve teknikleri ile, öğrencilerin eleştirel düşünme, yazılı ve sözlü iletişim kurma, takım çalışması yapma ve bilimsel araştırma yapmaya yönelik becerilerinin gelişmesi sağlanmaktadır. Tezli yüksek lisans programı, öğrencileri bilişim teknolojileri alanında özgün bir araştırma yapmaya teşvik ederek doktora programlarına hazırlamaktadır.

Dersler ve Kredileri

Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanındaki bilgi teknolojileri sistemlerinin yönetimi üzerine kurulmuş temel konuların agırlıklı olarak verildiği Bilgi Teknolojileri  Yüksek Lisans programı, tezli olarak verilmektedir. Programda lisans mezunlarının arastırmaya tesvik edilmesi ve doktora programlarına hazırlanması amaçlanmaktadır. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Bu çerçevede alınması gereken dersler ve kredileri aşağıda verilmektedir.

 

Tezli Yüksek Lisans müfredatı (21 Kredi - 120 AKTS)  

 

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

AKTS

ISE 511

Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi

3

5

MDES 600

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri

3

5

 

Seçmeli Ders

3

5

 

Seçmeli Ders

3

5

 

Seçmeli Ders

3

5

 

Seçmeli Ders

3

5

 

Seçmeli Ders

3

5

ISE 589

Mezuniyet Semineri

0

5

ISE 597

Yüksek Lisans Tezi

0

80

 

Toplam      

21

120


Zorunlu Dersler

 Ders Kodu

 Ders Adı

Kredi

AKTS

 ISE 511

 Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi

3

5

 MDES 600

 Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri

3

5

 

Seçmeli Dersler

 Ders Kodu

 Ders Adı

Kredi

AKTS

 ISE 501

 Foundations in IT Management

3

5

 ISE 502

 Organizational Management & Change

3

5

 ISE 507

 Mobile Application Development

3

5

 ISE 512

 IT Portfolio Management & IT Standards

3

5

 ISE 513

 Systems Integration

3

5

 ISE 514

 Cloud Computing

3

5

 ISE 515

 Process Analysis & Improvement

3

5

 ISE 516

 Business Process Management

3

5

 ISE 542

 IT Security

3

5

 ISE 543

 Internet Security & Ethical Hacking

3

5

 ISE 552

 e-Commerce - A Managerial Perspective

3

5

 ISE 553

 IT in Healthcare

3

5

 ISE 554

 IT Strategies in eGovernment

3

5

 ISE 555

 IT Economy

3

5

 ISE 563

 Applications Management

3

5

 ISE 564

 IT Architecture & Consultancy

3

5

Diğer Bölümlerden alınan seçmeli dersler

 

 

 SE 503

 Information Systems Design

3

5

 SE566

 Service Oriented Architecture and Web Services

3

5

 SE 546

 Decision Support in Health Informatics

3

5

 SE 550

 Software Engineering

3

5

 SE 552

 Advanced Software Project Management

3

5

 SE 554

 Software Quality Management

3

5

 SE 555

 Model Driven Software Development

3

5

 SE 556

 Software Construction and Evolution

3

5

 SE 558

 Software Architecture

3

5

 SE 560

 Requirements Engineering

3

5

 SE 562

 Formal Methods in Software Engineering

3

5

 SE 571

 Agile Software Development Approaches

3

5

 SE 577

 Software Measurement

3

5

 CMPE 521

 Advanced Multimedia Systems

3

5

 CMPE 525

 Object-Oriented Design and Programming

3

5

 CMPE 531

 Advanced Operating Systems

3

5

 CMPE 533

 Computer and Network Security

3

5

 CMPE 535

 Cyber Security

3

5

 CMPE 538

 Advanced Computer Networks

3

5

 CMPE 541

 Advanced Databases

3

5

 CMPE 543

 Big Data Analytics

3

5

 CMPE 563

 Information Retrieval

3

5

 CMPE 565

 Machine Learning

3

5

 CMPE 566

 Advanced Data Mining

3

5

 CMPE 567

 Semantic Web Programming

3

5

 CMPE 571

 Biometric Identification and Verification Systems

3

5

 CMPE 575

 Parallel and Cluster Computing

3

5

 CMPE 578

 Penetration Testing

3

5

 MGMT 501

 Contemporary Management

3

5

 MGMT 506

 Organization Theory

3

5

 

 

Bilimsel Hazırlık Dersleri (Farklı alandan gelen veya altyapısı yetersiz olan öğrencilere verilir)

Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS
SE 112 Introduction to Software Engineering 3 3.5
COMPE 225 Object-Oriented Programming 4 8
COMPE 341 Database Design & Management 4 7
COMPE 334 Computer Networks 4 6

 

Başvuru koşulları için tıklayınız.