Bilişim Sistemleri Mühendisliği Araştırma Görevlisi Alımı Değerlendirme Sonucu

Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü araştırma görevlisi alımı için müracaat etmiş olan adaylara 24.07.2014 günü yazılı sınav uygulanmıştır. Sınava başvuran altı aday davet edilmiş,  dört aday sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuşlardır. Sınav 130 dakika sürmüş, sınav sonunda  dört adayın kağıtları toplanmış, sınav değerlendirmeleri tamamlanmış ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirilme yapılmıştır. Buna göre, Atılım Üniversitesi Senatosunun 13.09.2013 tarihli 06 sayılı toplantısında alınan 13/80 sayılı kararında alınması gereken en az not olan 60 (altmış) puan koşulunu karşılayan adaylar Begüm Mutlu ve Ulaş Ozan Ceyhan başarılı, bu koşulu karşılayamadığı için Bahar Polat ve Orhan Tosun başarısız sayılmıştır. Genel değerlendirme sonucu 89 puanla önde olan Begüm Mutlu asil aday, 67 puanla 2. sırada yer alan Ulaş Ozan Ceyhan yedek aday olarak belirlenmiştir.