Bilişim Sistemleri Mühendisliği Araştırma Görevlisi Başvurusu Son Değerlendirme Sonuçları

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI TUTANAĞI

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 27 Eylül 2016 tarihinde yapılan Giriş Sınavının tutanağı aşağıdaki gibidir:

 

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda üç aday davet edilmiş olup bu adayların biri 27 Eylül 2016 tarihinde sınava katılmak üzere belirtilen saatte hazır bulunmuştur. Adaya, daha önceden hazırlanmış olan yazılı sınav sorularını yapması için 90 dakika süre verilmiş ve sınav yapılmıştır. 

Değerlendirme puanları Tablo 1’de verilmiştir. İlana çıkılan bir araştırma görevlisi kadrosu için aşağıdaki tabloya göre birinci sıradaki adayın alınması uygun görülmüştür. 

Tablo 1 – Asistanlık Değerlendirme Puanları

Aday

ALES

Y. Dil

Ön değ.

CGPA*

Sınav

Notu

Toplam

Puan*

Başarı Durumu***

Buğra Yener Şahinoğlu

73.87

72.50

73.32

60.00

60.00

65.41

Başarılı

Osman Tahsin Bektaş

88.45

83.75

86.57

-

-

-

Başarısız

Salih Özsoy

83.11

73.75

79.37

-

-

-

Başarısız

Hüseyin Göksu

65.27

-

-

-

-

-

Başarısız

Aykut Zongur

-

-

-

-

-

-

Başarısız

 

 

* Lisans mezuniyet notu 100 üzerinden olanların notları not belgesinde belirtildiği gibi, 4 üzerinden olanların notları Yüksek Öğretim Kurulu’nun “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” dokümanı kullanılarak belirlenmiştir.

*Toplam Puan=ALES*0,3+Y. Dil*0,1+CGPA*0,3+Sınav Notu*0,3

*** Yukarıda belirtilen yönetmelik uyarınca, sınav notunun 60’ın altında ve/veya toplam puanın 65’in altında olması durumu başarısız olarak değerlendirilmiştir.