Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevliliği Ön Değerlendirme Sonucu

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilan edilen öğretim görevliliği kadrosu için başvuran, aşağıda isimleri belirtilen adaylar ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.

 

Sınav Tarihi : 24.02.2016
Sınav Saati : 10.00
Sınav Yeri : Mühendislik Fakültesi C-Blok Z04 Seminer Odası

SIRA

AD

SOYAD

ALES

Yabancı Dil

ALES (% 60)

YABANCI Dil (%40)

ÖN DEĞERLENDİRME

1

Tuna

Hacaloğlu

72.36

91 (TOEFL)

43,41

30,40

73,81