Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği, bilgi sistemleri hizmetlerinin en hızlı ve en düşük maliyetle etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı konusuna odaklanmıştır. Bilişim Sistemleri Mühendisliği, bilginin toplanması, kullanımı, depolanması, dağıtımı, işletilmesi ve yönetilmesi süreçlerini ve bu alanda kullanılan güncel teknolojileri takip eden akademik ve profesyonel bir disiplindir. Bilişim Sistemleri Mühendisliği, bilgi/bilişim sistemlerinin analizi, tasarlanması ve bunlar için uygulama geliştirilmesi ile ilgili tüm konuları kapsayan bir meslektir. Bilişim Sistemi Mühendisliği, bir kurumda bilgi sistemleri ile yapılabilen işler için gerekli yapıyı bir sistem bütünlüğü içinde planlayan, gerçekleştiren, işleten mühendisler yetiştirir.

Bilişim Sistemleri Türkiye ve KKTC ‘de toplam 8 üniversitede mühendislik programı olarak yer almaktadır. Bununla beraber Türkiye ve KKTC ‘de yakın isim taşıyan programlar arasında Yönetim Bilişim Sistemleri ile Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri programları da yer almaktadır.  Ancak söz konusu programların müfredatlarında farklılıklar bulunmaktadır.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği disiplinler arası bir bölümdür. Bu yüzden bilişim sistemleri/bilgi teknolojileri derslerinin yanı sıra Bilgisayar, Yazılım, Endüstri Mühendislikleri ve İşletme bölüm derslerinden de alan seçmeli dersler olarak yararlanılmaktadır. Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Müh. Bölüm müfredatı 2016 yılında güncellenmiştir.  İncelemek için tıklayınız