Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilan edilen araştırma görevliliği kadrosu için başvuran, aşağıda isimleri belirtilen adaylar ön değerlendirme sonucunda kabul alanlar giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.

 

Sınav Tarihi : 26.09.2016
Sınav Saati : 15.00
Sınav Yeri : Mühendislik Fakültesi Zemin Kat Bilgisayar Mühendisliği Toplantı Salonu

 

Not: Adaylar sınava gelirken daha önce orijinal belgeyi teslim etmedilerse başvuruda istenen belgeleri ve yüksek lisans programına kayıt olduklarına dair öğrenci belgelerini de yanında getirmelidir.

Sıra No

Ad

Soyad

ALES

Y.Dil

ALES (% 60)

YDS (% 40)

Ön Değerlendirme

1

Osman Tahsin

Bektaş

88.45

83.75

53.07

33.50

86.57 (Kabul, Sınava Girebilir)

2

Salih

Özsoy

83.11

73.75

49.86

29.50

79.37 (Kabul, Sınava Girebilir)

3

Buğra Yener

Şahinoğlu

73.87

72.50

44.32

29.00

73.32 (Kabul, Sınava Girebilir)

4

Hüseyin

Göksu

65.27

-

39.16

 

Red, belge eksik

5

Aykut

Zongur

-

-

   

Red, belge eksik