Bilişim Grubu Endüstri Danışma Kurulu Toplandı

Bilişim grubu, 1. Endüstri Danışma Kurulunu toplantısını 2 Şubat 2011 tarihinde Üniversitemizde gerçekleştirdi.

 

Ülkemizde Bilişim sektörünün ihtiyacını karşılayabilecek insan gücünü yetiştirmeyi hedefleyen Bilişim grubu bölümlerimiz (Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği), güncel gelişmeleri ve gereksinimleri takip etmek amacı ile Endüstri Danışma Kurulu oluşturdu. Bu kurul özel ve kamu sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışanlardan ve mezununlarımızdan oluşan 25 üyeye sahiptir.

Bilişim grubu, 1. Endüstri Danışma Kurulunu toplantısını 2 Şubat 2011 tarihinde Üniversitemizde gerçekleştirdi. Yapılan ilk toplantıda, kurul üyeleri Bölümlerimiz hakkında bilgilendirildi ve Kurul üyelerinin, mezunlardan beklentileri ve yapılan eğitimle ilgili önerileri alındı. Bundan sonraki süreçte, Endüstri Danışma Kurulu önerileri bölümler tarafından irdelenerek mümkün olanların eğitim sürecine yansıtılması sağlanacaktır.