Yavuz İNAL, Asst. Prof.Dr.

Yavuz İNAL

Contact Information

Phone:8332
Office:316
Home Department:Department of Information Systems Engineering

Academic Degrees

DegreeFieldUniversityYear
PhD of Philosophy Computer Education and Instructional Technology (PhD on Bachelor Degree) Middle East Technical University 2011
Bachelor's Computer Education Gazi University 2003


Academic Titles

DegreeUniversityMonthYear
Asst. Prof. Atılım University December 2016


Research Topics

Human Computer Interaction, Usability Engineering, User Experience, User Interface Design, Web Accessibility, Game Tecnology, Player Experience (Playability), e-Goverment, Software Engineering, Information Systems, Cognitive Science


Publications

SCI, SCI-E, SSCI and AHCI

Y. Inal (2018), University students’ heuristic usability inspection of the National Library of Turkey website, Aslib Journal of Information Management, 70(1), 66-77

Y. Inal & R. Ismailova (2018), How do computer engineering students construe usability and accessibility? A comparative study between Turkey and Kyrgyzstan, Tehnički vjesnik/Technical Gazette (accepted), 25(5)

N.A. Karaim & Y. Inal (2017), Usability and accessibility evaluation of Libyan government websites, Universal Access in the Information Society, 1-10

R. Ismailova & Y. Inal (2017), Accessibility evaluation of top university websites: A comparative study of Kyrgyzstan, Azerbaijan, Kazakhstan and Turkey, Universal Access in the Information Society, 1-9

R. Ismailova & Y. Inal (2017), Web site accessibility and quality in use: A comparative study of government Web sites in Kyrgyzstan, Azerbaijan, Kazakhstan and Turkey, Universal Access in the Information Society, 16(4), 987-996

Y. Inal, K. Rizvanoglu & Y. Yesilada (2017), Web accessibility in Turkey: Awareness, understanding and practices of user experience professionals, Universal Access in the Information Society, 1-12

Y. Inal (2016), User-friendly locations of error messages in Web forms: An eye tracking study, Journal of Eye Movement Research, 9(5), 1-11

H. Tuzun, M. Yilmaz-Soylu, T. Karakus, Y. Inal & G. Kızılkaya (2009), The effects of computer games on primary school students’ achievement and motivation in geography learning, Computers & Education, 52(1), 68-77

T. Karakus, Y. Inal & K. Cagiltay (2008), A descriptive study of Turkish high school students’ game-playing characteristics and their considerations concerning the effects of games, Computers in Human Behavior, 24(6), 2520-2529

Y. Inal & K. Cagiltay (2007), Flow experiences of children in an interactive social game environment, British Journal of Educational Technology, 38(3), 455-464

Other Refereed Journals

Y. Inal & H. Guner (2016), Yazılım geliştiricilerin kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik konusundaki farkındalıklarının ve bilgi seviyelerinin belirlenmesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(5), 384-389

Y. Inal, N. Ozen-Cinar & K. Cagiltay (2016), Kamu internet sitelerinde yer alan arama alanlarının kullanılabilirliği ve buna yönelik kullanıcı davranışlarının belirlenmesi, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 9(1), 41-54

Y. Inal & K. Rızvanoğlu (2016), Türkiye’deki kullanıcı deneyimi profesyonellerinin profili, çalışma ortamları, kullandıkları yöntemler ve mevcut iş akışı içindeki konumları, İleti-ş-im: Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 25, 181-207

Y. Inal & H. Guner (2015), Ensuring success in a large scale software project: An examination of the learning styles and characteristics of the potential end users, Gazi University Journal of Science, 28(4), 535-540

Y. Inal & K. Cagiltay (2015), Fiziksel etkileşimli oyun tasarımı sürecinde katılımcı görüşlerinin belirlenmesi, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 8(3), 173-178

Y. Inal, G. Unal, O. Aydin, N. Ozen, I. Tekin, A. Dikici & A. Tumay (2012), Büyük ölçekli kurumsal yazılım geliştirme projesinde eğitici eğitimi modelinin etki değerlendirmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi , 1(4), 21-27

Y. Inal & E. Kiraz (2008), Bilgisayar oyunları ideoloji içerir mi? Eğitsel ve ticari oyunlara bakış, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 523-544

Y. Inal, T. Karakus & K. Cagiltay (2008), Turkish high school students’ considerations, expectations and awareness on distance education, Turkish Online Journal of Distance Education, 9(4)

International Conference Proceedings

D. Rajanen, T. Clemmensen, N. Iivari, Y. Inal, K. Rızvanoglu, A. Sivaji & A. Roche (2017), UX professionals’ definitions of usability and UX – A comparison between Turkey, Finland, Denmark, France and Malaysia, The 16th IFIP TC.13 International Conference on Human-Computer Interaction, Proceedings (pp.218-239), Mumbai, India

K. Fu, T. Hainey, G. Baxter & Y. Inal (2016), A study of the motivations for playing computer games at secondary education level in Turkey: The potential for games-based learning, 10th European Conference on Games Based Learning, Proceedings (pp.240-247), Paisley, Scotland

Ç. Aker, K. Rizvanoglu, Y. Inal & A. S. Yılmaz (2016), Analyzing playability in multi-platform games: A case study of the Fruit Ninja, HCI International 2016, Proceedings (pp.229-239), Toronto, Canada

Y. Inal & N. Ozen-Cinar (2016), Achieving a user friendly error message design: Understanding the mindset and preferences of Turkish software developers, HCI International 2016, Proceedings (pp.377-385), Toronto, Canada

H. Guner & Y. Inal (2015), The effect of banner location on banner recognition in a Turkish government website: An eye tracking study, HCI International 2015, Proceedings (pp.65-72), Los Angeles, USA

Y. Inal, A. Dikici, A. Tumay, M. K. Gungor & K. Dincer (2012), Evaluating nationwide scattered end-user involvement in governmental software project with empirical evidence, 3rd International Conference on Information Management and Evaluation, Proceedings (pp.129-136), Ankara, Turkey

Y. Inal & K. Cagiltay (2011), Making children actively immersive in educational games: Physically interactive serious game design case, EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology, Proceedings (pp.1334-1342), Lisbon, Portugal

C. Ogan, T. Karakus, Y. Inal & K. Cagiltay (2009), Gender and teenage computer use and gaming activity in Turkey and the United States, EU Kids Online Conference, London, UK

Y. Inal, T. Karakus & K. Cagiltay (2008), Designing narratology based educational games with non-players, Edutainment 2008, Proceedings (pp.528-534), Nanjing, China

Y. Inal, H. Sancar & K. Cagiltay (2006), Children’s avatar preferences and their personalities, Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, Proceedings (pp.4259-4266), Orlando, USA

A. Bakar, Y. Inal & K. Cagiltay (2006), Use of commercial games for educational purposes: Will today’s teacher candidates use them in the future?, EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology, Proceedings (pp.1757-1762), Orlando, USA

T. Karakus, Y. Inal & K. Cagiltay (2006), Preservice computer teachers’ selections of game design dynamics based upon their game preferences, habits and technical backgrounds, EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology, Proceedings (pp.2337-2342), Orlando, USA

National Conference Proceedings

Y. Inal & N. Ercil Cagiltay (2017), Mühendis adaylarının engelli kullanıcılara yönelik yazılım geliştirme farkındalıkları, TBD 34. Ulusal Bilişim Kurultayı, pp.117-122, Ankara, Türkiye

Y. Inal, G. Unal-Yaras & N. Ozen-Cinar (2016), Form tasarımında birincil ve ikincil düğme kullanımının kullanıcı performansına ve memnuniyetine etkisi, 10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, pp.302-312, Çanakkale, Türkiye

Y. Inal, K. Rizvanoglu & Y. Yesilada (2016), Türkiye’deki kullanıcı deneyimi profesyonellerinin web erişilebilirliğine yönelik algısı, 1. Engellilik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye

Y. Inal, N. Ozen-Cinar, K. Cagiltay & M. K. Gungor (2014), Kamu internet sitelerinde yer alan arama alanlarının kullanılabilirliğinin belirlenmesi, 8. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, pp.79-88, Güzelyurt, KKTC

Y. Inal, A. Dikici, M. K. Gungor & K. Dincer (2011), Büyük Ölçekli Kurumsal Yazılım Geliştirme Projelerinde Penetrasyonun Başarıya Etkisi, 5. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, pp.221-224, Ankara, Türkiye

B. Dogusoy & Y. Inal (2006), Çok kullanıcılı bilgisayar oyunları ile öğrenme, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye

H. Tuzun, M. Yilmaz-Soylu, T. Karakus, Y. Inal & G. Kızılkaya (2006), Bilgisayar oyunlarının öğrencilerin öğrenme ve motivasyonuna olan etkileri, Akademik Bilişim, Denizli, Türkiye

Y. Inal & K. Cagiltay (2005), İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve oyun tercihlerini etkileyen faktörler, Eğitimde Yeni Yönelimler II - Eğitimde Oyun Sempozyumu, Ankara, Türkiye

Y. Inal, K. Cagiltay & H. Sancar (2005), Elektronik oyunlardaki dönüşümlü oynama özelliğinin öğrenci motivasyonuna etkisi: The incredible machine örneği, TBD 22. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, Türkiye