Publication Details

Author:K.L.Ertürk, M.E.Küçük
Title:Kurumsal Açık Arşivlerin Etkin Kullanımı: Türkiyedeki Bilimsel Elektronik Yayıncıların Görüşleri (The Effective Use of Institutional Open Repositories:The scholarly e-publishers opinions in Turkey).
Category:International Refereed Journal
Index:Others
Published Place:Bilgi Dünyası
Year:2010
Volume:11(1)
Pages:122-139
Place: