Publication Details

Author:Y. Inal, N. Ozen-Cinar & K. Cagiltay
Title:Kamu internet sitelerinde yer alan arama alanlarının kullanılabilirliği ve buna yönelik kullanıcı davranışlarının belirlenmesi
Category:National Refereed Journal
Index:Others
Published Place:Bilişim Teknolojileri Dergisi
Year:2016
Volume:9(1)
Pages:41-54
Place:
URLhttp://dergipark.gov.tr/gazibtd/issue/26691/280782