Publication Details

Author:Y. Inal & K. Cagiltay
Title:Fiziksel etkileşimli oyun tasarımı sürecinde katılımcı görüşlerinin belirlenmesi
Category:National Refereed Journal
Index:Others
Published Place:Bilişim Teknolojileri Dergisi
Year:2015
Volume:8(3)
Pages:173-178
Place:
URLhttp://dergipark.gov.tr/gazibtd/issue/6635/88098