Publication Details

Author:A. Bostan
Title:Güvenlik Uygulamalarında Kullanıcı Farkındalığı: Bir Durum Çalışması
Category:National Refereed Conference
Index:Others
Published Place:3ncü Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyum takdimler kitapçığı
Year:2010
Volume:
Pages:
Place: