Publication Details

Author:M. Karakaya, Ç. Turhan, A. Yazıcı
Title:Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Ders Öğrenme Çıktılarının Ölçümlenmesi Üzerine Bir Durum Çalışması
Category:National Refereed Conference
Index:AHCI (Art & Humanities)
Published Place:Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS 2017)
Year:2017
Volume:
Pages:312-320
Place:Alanya