Publication Details

Author:Şengül G., Ertürk K.L.
Title:Bilimsel iletişimde yeşil ve altın yollarda yakınsama ve Türkiye'deki yansımaları
Category:International Refereed Journal
Index:Others
Published Place:Bilgi Dünyası
Year:2011
Volume:12(2)
Pages:239-262
Place: